Ron Terada –

Previous Next
Ron Terada, Maiko #1, Maiko #2, Maiko #3 (detail), 2008, 3 pigment ink prints, 47 x 44 in. (120 x 112 cm)
Ron Terada, Maiko #1, Maiko #2, Maiko #3 (detail), 2008, 3 pigment ink prints, 47 x 44 in. (120 x 112 cm)
Ron Terada, Maiko #1, Maiko #2, Maiko #3 (detail), 2008, 3 pigment ink prints, 47 x 44 in. (120 x 112 cm)

Ron Terada, Maiko #1, Maiko #2, Maiko #3, 2008, 3 pigment ink prints, 47 x 44 in. (120 x 112 cm)