Ron Terada –

Previous Next
Ron Terada, Being There, 2011, white neon, translucent plexiglas, brushed aluminum, 24 x 165 x 6 in. (61 x 419 x 15 cm)
Ron Terada, Being There, 2011, white neon, translucent plexiglas, brushed aluminum, 24 x 165 x 6 in. (61 x 419 x 15 cm)
Ron Terada, Being There, 2011, white neon, translucent plexiglas, brushed aluminum, 24 x 165 x 6 in. (61 x 419 x 15 cm)

Ron Terada, Being There, 2011, white neon, translucent plexiglas, brushed aluminum, 24 x 165 x 6 in. (61 x 419 x 15 cm)