Ian Wallace – ​Ian Wallace, The Cinema Museum, Lodz, 1991

Previous Next
Ian Wallace, The Cinema Museum, Lodz, 1991, 60 x 120 in. (152 x 304 cm)

Ian Wallace, The Cinema Museum, Lodz, 1991, 60 x 120 in. (152 x 304 cm)