Christina Mackie –

Previous Next
Christina Mackie, Token no. 11, 2019, stoneware, linen, nail, 14 x 9 in. (35 x 22 cm)

Christina Mackie, Token no. 11, 2019, stoneware, linen, nail, 14 x 9 in. (35 x 22 cm)